Wymagane dokumenty
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

  • podanie na ustalonym formularzu,   do pobrania  file extension doc icon   pdf

  • kwestionariusz osobowy,    do pobrania    file extension doc icon   pdf

  • dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii),

  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

 

FSS logoNorway Grants