Zadania
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez następujące zadania:

  • Opracowanie programu studiów dotyczących zintegrowanego projektowania inwestycji budowlanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Praca ta wymaga bardzo dobrej koordynacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych branż (architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska) a środowiskiem naukowym UTP. Na tym etapie przewiduje się udział 20 osób, w tym także przedstawicieli z przemysłu.

  • Organizacja seminariów z udziałem przedstawicieli firm oferujących energooszczędne materiały i technologie oraz producentów technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przewiduje się też wyjazdy do firm i na targi edukacyjne w celu zapoznania się z oferowanymi technologiami i materiałami. Na tym etapie planuje się także zakup komputerów i drukarek, które w trakcie wdrażania i realizacji programu wykorzystane zostaną przez słuchaczy studiów podyplomowych.

  • Przeprowadzenie zajęć dla 40 słuchaczy (2 gr. x 20 osób) dotyczących zintegrowanego projektowania inwestycji budowlanych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zajęcia odbywać się będą przez 10 godz. w tygodniu przez 15 tyg. w semestrze. Do prowadzenia zajęć zakupione zostaną 2 projektory multimedialne z oprzyrządowaniem.

  • Organizacja wyjazdów słuchaczy do firm i na targi. W trakcie 2 semestrów pozostały czas poza zajęciami zostanie wykorzystany na wymianę doświadczeń z przedstawicielami firm zwłaszcza producentów materiałów i technologii energooszczędnych oraz technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.

  • Opracowanie i wydane 2 publikacji – każda w nakładzie 100 szt. Pierwsza publikacja będzie dotyczyła diagnozowania stanu technicznego obiektów istniejących i dostosowania ich do standardów budownictwa energooszczędnego z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju. Druga publikacja będzie dotyczyła projektowania obiektów nowych w technologii energooszczędnej i z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
FSS logoNorway Grants