O projekcie
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Projekt „Zasada zrównoważonego rozwoju w budownictwie energooszczędnym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (FSS/2014/HEI/W/0058) dofinansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału naukowego UTP poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów studiów uwzględniających projektowanie zintegrowane energooszczędnego budownictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju

Czas trwania projektu: 17 miesięcy,  od 2015-01-01 do 2016-05-31

Realizowane dotychczas inwestycje budowlane w większości przypadków nie były w Polsce projektowane przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. Najczęściej decydującym czynnikiem były względy ekonomiczne (najniższa cena), niekiedy brano także pod uwagę czas realizacji (wykonanie założonych zadań w najkrótszym czasie). Z takim podejściem spotykali się najczęściej absolwenci kierunków studiów związanych ściśle z realizacją inwestycji budowlanych (architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria i ochrona środowiska) po podjęciu pracy zawodowej.

Projekt ma na celu w pierwszej kolejności podniesienie poziomu świadomości studentów i absolwentów oraz ich pracodawców, a także pracowników wyższych uczelni dotyczącej środowiska i zmian klimatycznych.

Zostanie to osiągnięte poprzez zwiększenie bazy wiedzy tym zakresie i wypracowanie umiejętności projektowania i wykonywania inwestycji budowlanych z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, w tym energooszczędności. Tylko zintegrowane projektowanie poszczególnych elementów obiektu budowlanego przez specjalistów z różnych branż pozwoli na osiągnięcie spodziewanych rezultatów. Projekt ma więc za zadanie nie tylko uświadomić konieczność stosowania, np. energooszczędnych materiałów, czy odnawialnych źródeł energii, ale także przyczynić się do wzrostu kwalifikacji absolwentów w zakresie ich efektywnego wykorzystania w zintegrowanym projektowaniu. Szczególnie ważne jest to w takich gałęziach gospodarki, w których zużycie zasobów naturalnych (głównie nieodnawialnych) jest bardzo duże (np. w budownictwie).

Stąd też umiejętność projektowania przy wykorzystaniu zasady zrównoważonego rozwoju jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, ale także istotnie przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń i w konsekwencji zapobiega negatywnym zmianom klimatycznym.

FSS logoNorway Grants